Qui som?

Som una associació de pares i mares del col·legi Sagrada Família constituïda a la població de Cornellà de Llobregat.

La nostra associació assumirà els objectius següents:
  • Donar suport i assistència als membres de l'Associació i en general, als pares i als tutors, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans del govern i de participació, en tot el que es refereix a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats en el centre.
  • Promoure en la participació dels pares dels alumnes en la gestió del Centre.
  • Assistir els pares dels alumnes en l'exercici dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del Centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
  • Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells Escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans concertats.
  • Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral en l'entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en la elaboració de directius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Promoure les activitats de formació de pares tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en la educació familiar.
  • D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus respectius Estatuts.
  • Promoure i realitzar tota mena de activitats físico-esportives.
Creiem imprescindible una bona comunicació i traspàs d'informació entre la Direcció de l'Escola, Claustre de professors/es i AMPA per tal de treballar en la mateixa línia de coherència i eficàcia envers l'educació.
Es per això que ens comprometem des d'un principi a aquesta comunicació.