Història de l'Escola

 ALGUNES DATES SIGNIFICATIVES SOBRE LA HISTÒRIA DE L'ESCOLA

1.909
El 30 de gener s’instal·la la Comunitat a Cornellà de Llobregat, al carrer Joan Maragall, núm. 4-6, per dedicar-se al Col·legi i a la Catequesi.
1.913
A finals del curs 1912-1913, la Comunitat havia retornat tot allò que li havien deixat. L’alumnat havia augmentat considerablement.
1.914
Es comencen les primeres vacances d'estiu (mes d'agost), a petició del Sr. Alcalde, mitjançant un ofici, tot seguint l'ordre del Governador Civil.
1.917
Passen a donar classes i a viure a "Can Maragall", al carrer Prim núm. 1.
1.923
5 de desembre. Es signa l'escriptura de compra del solar situat al paratge "Manso Maragall".
1.928
Les Germanes de la Doctrina Cristiana passen a donar vida a les obres de la nova escola, encara sense acabar. Des del començament s'anomenarà SAGRADA FAMÍLIA.
1.930
11 d'octubre. Es signa l'escriptura de Constitució de la Hipoteca de la Casa-Col·legi, recentment construïda: planta baixa, 1r. pis i golfes.
1.936
Per motius de la guerra, l'escola no pot continuar exercint la seva finalitat. La Comunitat es retira i deixa l'edifici.
1.939
S'habilita el Col·legi per tal que funcioni com a església i dependències parroquials, degut a l'enderrocament de la Parròquia, fins a la inauguració de la nova el maig del 1948.
1.948
El 9 de març es concedeix l'autorització provisional de Col·legi pel Ministeri d'Ensenyament.
1.949
El 29 de setembre es concedeix al Col·legi l'autorització definitiva pel Ministeri d'Ensenyament.
1.957
Es passa a la segona fase de construcció del Col·legi, amb la finalitat de donar cabuda al gran nombre d'alumnes per escolaritzar.
1.962
El 9 d'abril es publica l'autorització definitiva del Col·legi, després de la reforma. Atenen també infants de 0 a 2 anys (Llar d'infants).
1.965
S'inicia el somni i les gestions per la compra del solar del costat del Col·legi, que avui, finalment, ja és una realitat..
1.968
Es passa a una tercera fase de construcció del Col·legi, degut al creixement escolar i la manca de llocs escolars.. Es donaven classes de Preescolar, Primària, Batxillerat Elemental i Comptabilitat.
1.973
S'implanta l'Ensenyança General Bàsica i l'escola es va adaptant segons les necessitats del moment.
1.982
S'implanta l'ensenyament en règim de coeducació.
1.998
Implantació de l'ESO.
2.002
Es comença l'obra d'ampliació de la tercera fase de l'escola.
2.004
S’inaugura la part nova de l’escola.
2.009
Celebrem el centenari de les Germanes a Cornellà.